Informasjon til Leger

Privatdoktoren.no er en løsning for leger som driver utenfor offentlig helsetjenester. Pasientene tegner et abonnement på legetjenester hos en spesifikk lege. Pasientene betaler i tillegg konsultasjonsavgift etter legens spesifikasjon. Privatdoktoren.no tilbyr en kostnadsfri løsning for den enkelte lege.

Administrering av abonnement

Pasientene betaler en månedlig abonnementspris for å få legetjenester fra deg. Dette administreres via privatdoktoren.no

Helautomatisk oppdatering av pasientlister hvert døgn.

Oppdaterte pasientlister overføres direkte inn i ditt journalsystem hver natt. Du har til enhver tid oversikt over hvilke pasienter som abonnerer på dine tjenester

Fleksibilitet

Prisliste for konsultasjon og månedsavgift settes av den enkelte lege. Denne er synlig for pasientene ved tegning av abonnement. Du setter selv din egen listelengde.